podcast del kuchitril

#Podcast del #KUCHITRIL / del 30 al 39

Marzo 18 2015 animado por @zukoe, @klaha_oz, @zelda_satine 01 Sukekiyo – [2015] Vitium (Limited.Edition) 1-06 maniera 02 Megamasso MIS S WAVES/VIPER 01.MISS WAVES 03 Megamasso MISS WAVES/VIPER 02.VIPER(U need Me[GAMASSO]add4) 04 ViViD – ViViD THE BEST 07.BLUE 05 ViViD – ViViD THE BEST 10.REAL 06 cali gari – 12 01.WARUI YATSU RA 07 cali gari – […]